Teamcoaching

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals erg belangrijk. Of het nu gaat om managementteams, projectteams, startende teams of bestaande afdelingen of business units.

De essentie van Teamontwikkeling is elkaars kracht te leren kennen en op de juiste manier te benutten om gezamenlijk te leren en te groeien. Het bereiken van synergie in een team is niet altijd eenvoudig. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve en veilige manier. Hierdoor kan de kracht van een team uitgroeien tot meer dan de som van delen.

Bij teamontwikkeling kan het gaan om een korte inspirerende sessie van een dag, om een verdiepend proces waarbij heel gericht een aantal knelpunten of een conflict opgelost wordt, of om een langdurige begeleiding naar een effectievere samenwerking en beter groepsresultaat. Hiervoor heb ik mijn eigen methode ontwikkeld waarbij verandering van binnenuit en duurzame ontwikkeling centraal staat. Daarbij maak ik gebruik van beproefde changemanagement technieken.